Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/ SPCS của nhà mạng Sprint(1 - 5p)

20.000 đ

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Kích hoạt của nhà mạng Sprint.

Kiểm tra kiểu máy, nhà sản xuất, tình trạng blacklist, mã ICCID, IMSI, tình trạng SPCS cho các thiết bị bán ra bởi nhà mạng Sprint.

Yêu cầu check GSX đúng mạng Sprint trước.

Nếu SPCS: YES sau 2-3 lần kiểm tra thì có thể Unlock được. 

Nếu SPCS: NO thì không cần kiểm tra lại. 

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Xem hướng dẫn

Unlock iPhone Xs/Xs MAX mạng Sprint Sạch cước SPCS YES