Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Kiểm tra thông tin đầy đủ + Xuất xứ + Bảo hành của iPhone/iPad (1-48 giờ)

50.000 đ

Initial Activation Policy ID: Chính sách kích hoạt ban đầu

Activation Policy Description: US AT&T Activation Policy.

IMEI: 35444XXXXXXXXXXX

Part Description: Kiểu máy.

Applied Activation Policy ID:

Applied Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt đang áp dụng.

Product Version: Phiên bản iOS.

Next Tether Policy ID: 2303

Next Tether Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt tiếp theo.

Bluetooth MAC Address:

First Unbrick Date: Ngày kích hoạt đầu tiên.

MAC Address:

ICCID:

Last Unbrick Date: Ngày kích hoạt gần nhất.

Unbricked:

Unlocked: true = quốc tế, false = khoá mạng.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Cần kết nối API? Tạo tài khoản ở đây!