Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Kiểm tra ngày kích hoạt bảo hành của iPhone

10.000 đ

Kiểm tra thông tin chung của máy. Thời gian 1-5 phút  có kết quả. 

Model: iPhone XS Max 64GB Space Gray
IMEI: 3572650980XXXX
Activated: Yes
Estimated Purchase Date: 2019-01-26
Valid Purchase Date: Yes
Repairs & Service Coverage: 2020-01-25
Days Remaining: 102
Telephone Technical Support: Expired
AppleCare: No
Refurbished: No
Replaced: No
Loaner: No