Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Kiểm tra bảo hành / Ngày mua/ trạng thái kích hoạt/ Nhà máy sản xuất

10.000 đ

Thời gian có kết quả : 1-3 phút hiển thị trực tiếp trên web. Không hỗ trợ cho máy trả bảo hành

Các bạn xem ví dụ sẽ hiểu:

IMEI: 357xxxxxxxxx870

Model: iPhone Xs Max 512GB Silver

Model Number: A2104

Identifier: iPhone11,6

Order: MT762CH/A

Network: GSM/CDMA/LTE

Activated: Yes

Purchase Date: 2018-09-16 Valid

Repairs & Service Coverage: Yes

Warranty End Date: 2020-09-15 = Hạn bảo hành

Warranty expires in: 706 days  = Số ngày còn bảo hành

Technical Support: Yes

Support End Date: 2020-09-15 = Ngày hỗ trợ bảo hành kết thúc

Cần kết nối API? Tạo tài khoản ở đây!