Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Check nhà mạng iPhone + iCloud + Bảo hành

10.000 đ

Thời gian hoàn thành 1-5 phút. Vui lòng nhập đúng IMEI tránh mất tiền oan. Độ chính xác >70%.

Thông tin bao gồm kiểu máy, nhà mạng, iCloud, Simlock

Ví dụ:

Model: IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK CELLULAR [A1661/A1786] [IPHONE9,2]
IMEI: 3553720892xxxxx
Serial Number: F2LTXXXXXX
Find My iPhone = Tình trạng iCloud. Ví dụ: OFF= Tắt | ON = Bật
Locked Carrier = Tên nhà mạng. Ví dụ: US Sprint/Virgin/Boost (Sprint MVNO) Locked Activation Policy 
SIMLock Status: Locked
  = Máy khóa mạng | Unlocked = Máy quốc tế

Dịch vụ có thể sẽ trả sai kết quả nhà mạng khi là máy : máy trả bảo hành / máy được bán tại Apple Store kèm gói cước nhà mạng.

Nếu bạn cần kiểm tra chính xác nhà mạng, nên chọn dịch vụ kiểm tra nhà mạng khác.