Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Check nhà mạng iPhone

10.000 đ

Thời gian hoàn thành 1-5 phút. Vui lòng nhập đúng IMEI tránh mất tiền oan. Độ chính xác >70%.

Thông tin bao gồm kiểu máy, nhà mạng, iCloud, Simlock

Ví dụ:

Model: IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK CELLULAR [A1661/A1786] [IPHONE9,2]
IMEI: 3553720892xxxxx
Serial Number: F2LTXXXXXX
Locked Carrier = Tên nhà mạng. Ví dụ: US Sprint/Virgin/Boost (Sprint MVNO) Locked Activation Policy 
SIMLock Status: Locked
  = Máy khóa mạng | Unlocked = Máy quốc tế

Dịch vụ có thể sẽ trả sai kết quả nhà mạng khi là máy : máy trả bảo hành / máy được bán tại Apple Store kèm gói cước nhà mạng.

Nếu bạn cần kiểm tra chính xác nhà mạng, nên chọn dịch vụ kiểm tra nhà mạng khác.

Để có thể check nhà mạng bằng Serial các bạn sử dụng dịch vụ này  Kiểm tra nhà mạng + iCloud bằng SERIAL

Bạn cần kiểm tra nhiều IMEI cùng 1 lúc, hãy sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng iPhone chuẩn